Afgesloten
2009

Publiek vertrouwen in de gezondheidszorg: wordt het beïnvloed door incidenten?, 2008-2009

Duur: okt 2008 - dec 2009

Achtergrond
Al zo’n tien jaar peilt het NIVEL jaarlijks het publieke vertrouwen in de gezondheidszorg. Publiek vertrouwen is belangrijk omdat het bijdraagt aan een goede werking van de gezondheidszorg. Vertrouwen leidt op individueel niveau tot betere uitkomsten, bijvoorbeeld door verhoogde therapietrouw, terwijl het collectief niveau een indicatie geeft voor hoe goed de Nederlandse gezondheidszorg het doet. Ook dit jaar wordt publiek vertrouwen onder Nederlandse burgers gemeten. Daarnaast wordt een uitgebreidere steekproef aangeschreven van mensen die wonen in het werkgebied van de IJsselmeerziekenhuizen.

Onderzoeksvraag
In hoeverre wordt het publieke vertrouwen in de gezondheidszorg beïnvloed door een plaatselijk incident?

Methode
Vragenlijstonderzoek

Resultaat
Een Engelstalig wetenschappelijk artikel.