Publicatie

Publicatie datum

Eén jaar na problemen in een ziekenhuis: kan verloren vertrouwen worden herwonnen?

Schee, E. van der, Jong, J.D. de, Groenewegen, P.P. Eén jaar na problemen in een ziekenhuis: kan verloren vertrouwen worden herwonnen? TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2013, 91(1), p. 60-67.
Download de PDF
In zorginstellingen vinden soms incidenten plaats waarover uitgebreid in de media wordt gerapporteerd, zoals over het Maasstad-ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat dergelijke incidenten van invloed zijn op het vertrouwen dat gesteld wordt in een instelling. Mensen die in de regio van de IJsselmeerziekenhuizen woonden, waar in 2008 een incident plaatsvond, stelden minder vertrouwen in het ziekenhuis, de artsen die er werkten en ziekenhuizen en specialisten in het algemeen. Onbekend is echter hoe dit vertrouwen zich in het jaar na het incident ontwikkelt. Deze studie bestudeert de ontwikkeling van dit vertrouwen. Om dit te onderzoeken is zowel in 2008 als in 2009 een steekproef van personen, woonachtig in de regio van de IJsselmeerziekenhuizen, benaderd. Ter vergelijking van de uitkomsten zijn ook landelijke gegevens over publiek vertrouwen in de gezondheidszorg van 2006, 2008 en 2010 verzameld in het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Het vertrouwen, dat in 2008 lager was, bleek zich in 2009, hoewel nog niet tot landelijk niveau, weer langzaamaan te herstellen. Wellicht duurt het enkele jaren voor het vertrouwen weer volledig hersteld is. Het monitoren van dit vertrouwen kan inzicht geven in de tijd die nodig is om het vertrouwen in een instelling na een incident te herstellen. (aut. ref.)
Gegevensverzameling