Afgesloten
2012

Quickscan Nulmeting Zorgberoepen & Opleidingen, 2012

Duur: jul - dec 2012

Achtergrond
De Adviescommissie innovatie Zorgberoepen en Opleidingen staat voor de taak om een visie te ontwikkelen op het toekomstige stelsel van beroepen en opleidingen in de zorg. Een van de inzichten die daarvoor nodig is, is een overzicht van alle zorgberoepen en -opleidingen in Nederland als in een ‘staalkaart’.

Onderzoeksvragen

  • Welke afbakeningen en definitie van de zorgberoepen en –opleidingen zijn er?
  • Welke classificaties van de zorgberoepen en –opleidingen zijn er?
  • Wat weten we over aantallen en spreiding van de zorgberoepen en –opleidingen?
  • De resultaten overziend, hoe ziet de staalkaart van zorgberoepen en –opleidingen in Nederland eruit en welke beleidsaanbevelingen kunnen hierover gegeven worden?

Methode
• Inventarisatie zorgberoepen en zorgopleidingen binnen de standaard classificaties van het CBS
• Vergelijking met classificaties van:
• Onderzoeksprogramma Arbeids Zorg en Welzijn van Panteia
• Beroeps/opleidingskeuze-portal ‘Youchooze’ van Calibris
• BIG-, AGB-, UWV-register
• Cijfermatige beschrijving van de beroeps- en opleidingsstructuur op basis van de EBB-, OSA- en AZW-databestanden

Resultaat
Een staalkaart van alle zorgberoepen -opleidingen in Nederland die op verschillende manieren geselecteerd, geaggregeerd en gesorteerd kan worden. Een aantal empirische beschrijvingen van de opleidings- en beroepsstructuur in de zorg in Nederland, o.a. naar regio.

Dit project wordt gesubsidieerd door
CVZ, Commissie Innovatie Zorgberoepen en opleidingen