Afgesloten
2022

Reduceren CO2-uitstoot van dosisaerosolen in de eerstelijnszorg, 2022

Duur: feb - jul 2022

Achtergrond

De CO2-uitstoot van geneesmiddelen staat in de top drie van grootste zorgvervuilers. De meeste geneesmiddelen (circa 79%) worden voorgeschreven door de huisarts: dat komt neer op zo’n 14% van de totale CO2-uitstoot van de zorgsector. Een aanzienlijk deel van de totale uitstoot van geneesmiddelen in de eerste lijn is toe te schrijven aan dosisaerosolen. Dit zijn inhalatoren die worden gebruikt bij astma of COPD. Voor een groot deel van de patiënten is een milieuvriendelijker alternatief beschikbaar.

Doel

Het doel van het onderzoek is tweeledig:

  1. Meer kennis en inzicht bieden in de omvang en verschillen tussen huisartsenpraktijken en patiëntgroepen in het voorschrijven van dosisaerosolen in Nederland.
  2. Inzicht bieden in de daadwerkelijke motivatie van patiënten en zorgverleners om milieu-impact mee te laten wegen in hun behandelbeslissing.

Methode

Voor doel 1 gebruiken we gegevens van huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
Voor deel 2 organiseren we focusgroepen met zorgverleners en patiënten.

Resultaat

De resultaten van dit project worden gebundeld in een rapport over het voorschrijven van dosisaerosolen in Nederland en inzicht in de huidige kennis over dosisaerosolen, motivatie en ervaringen van zorgprofessionals en patiënten en mogelijke oplossingen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Een klankbordgroep bestaande uit experts vanuit verschillende richtingen adviseert het project.