Publicatie

Publicatie datum

Inhalatiemedicatie en overwegingen van milieu-impact in de eerste lijn: een kwantitatieve analyse van toedieningsvormen en een kwalitatieve studie naar motivatie voor het meewegen van milieu-impact van geneesmiddelen door patiënten en zorgverleners.

Veldkamp, R., Schackmann, L., Horsselenberg, M., Vervloet, M., Dijk, L. van, Hek, K. Inhalatiemedicatie en overwegingen van milieu-impact in de eerste lijn: een kwantitatieve analyse van toedieningsvormen en een kwalitatieve studie naar motivatie voor het meewegen van milieu-impact van geneesmiddelen door patiënten en zorgverleners. Utrecht: Nivel, 2022. 38 p.
Download de PDF
Dosisaerosolen zijn één van de typen inhalatoren die worden gebruikt bij de toediening van geneesmiddelen voor obstructieve luchtwegaandoeningen, zoals astma en COPD. Bij het gebruik van dosisaerosolen komen broeikasgassen vrij die een aanzienlijke milieu-impact hebben, terwijl er voor een groot deel van de patiënten een schoner alternatief is. In dit rapport wordt het onderzoek beschreven naar het voorschrijven van type inhalatoren in de huisartsenpraktijk en naar de motivatie en overwegingen van patiënten en zorgverleners om milieu-impact mee te laten wegen in de behandelbeslissing voor inhalatiemedicatie.