Project
afgesloten

Review naleving van Nederlandse richtlijnen

Onderzoek toont aan dat richtlijnen in verschillende mate worden nageleefd door zorgverleners. Verschillende factoren worden hiermee in verband gebracht. Ook is nog niet duidelijk of het invoeren van richtlijnen en het naleven daarvan ook leidt tot betere zorguitkomsten voor de patiënt en tot doelmatiger zorg voor de maatschappij.
1. In welke mate worden Nederlandse richtlijnen nageleefd door zorgverleners?
2. Welke factoren spelen een rol bij het wel of niet naleven van richtlijnen?
3. In hoeverre leidt het naleven van richtlijnen tot gezondheidswinst bij patiënten en tot een efficiënter zorgsysteem?
Systematische literatuurstudie
Inzicht in de mate van naleven van richtlijnen en de effecten hiervan
Dit project wordt gesubsidieerd door
College voor zorgverzekeringen CVZ
In dit project werken we samen met
IQ healtcare Nijmegen (dr. Mariëlle Ouwens)