Afgesloten
2014

Risicomodel in het toezicht op de kinderopvang: toepassing en effectiviteit, 2014

Duur: dec 2013 - jun 2014

Achtergrond
GGD-en maken in hun toezicht op de kinderopvang gebruik van een risicomodel om de inspectie intensiviteit te bepalen.

Onderzoeksvraag
Op welke manier wordt het risicomodel toegepast en in hoeverre is het plausibel dat het een effectieve bijdrage levert aan een meer risicogestuurde vorm van toezicht?

Methode
Reconstructie van de beleidstheorie, interviews, focusgroepsgesprekken en een stakeholder meeting.

Resultaat
Inzicht in de oorspronkelijke doelstellingen, de gekozen invulling en de werking en concrete aanbevelingen voor eventuele aanpassingen aan het model of het gebruik.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Inspectie van het Onderwijs