Start
juni 2022

Sociale impact van corona en coronamaatregelen op mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte

Duur: jun 2022 - mei 2023

Aanleiding

Het coronavirus is nog steeds onder ons en lijkt voorlopig niet weg te gaan. Met een dashboard worden de sociaal maatschappelijke impact van corona en de coronamaatregelen op de samenleving in beeld gebracht. Het Nivel zal in dit project invulling geven aan een thematische verdieping gericht op mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte. Zij beleven hun deelname aan de samenleving, en de context van de coronamaatregelen, anders dan gemiddeld. Versoepelingen kunnen voor hen juist een beperking betekenen. Daarmee is het een relevante groep om uit te lichten met betrekking tot de sociale impact van corona.

Doel

Doel van dit onderzoek is om een beeld van de ontwikkeling van de sociale cohesie te geven dat representatief is voor Nederland. Met de uitkomsten van dit onderzoek hopen we het inzicht te vergroten in de impact van COVID-19 en daarmee een bijdrage te leveren aan de kennis die gebruikt wordt bij het opstellen van (overheids)maatregelen om de gevolgen van de crisis te bestrijden.

Methode

Door middel van vier metingen worden de actuele trends in de belangrijkste (sub)dimensies van sociale cohesie gerapporteerd. Ten eerste worden data aangeleverd ten behoeve van het Dashboard Sociale Impact van het Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ten tweede wordt er een eerste duiding gegeven, door de resultaten in de context van de COVID-19-crisis te plaatsen en aan actuele ontwikkelingen en onderzoeken te linken. De trends worden in kaart gebracht, geduid en gerapporteerd.
De kernindicatoren uit de vragenlijst sociale cohesie zullen via schriftelijke en/of online vragenlijsten worden afgenomen onder de leden van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG).

Resultaten

De resultaten worden besproken in een duidingssessie en zullen verwerkt worden in een themahoofdstuk / rapport(en).

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB); Risbo; Kieskompas; Verwey-Jonker instituut