Project
Start
september 2021

(S)pionieren: verkenning methodiek om kunstdocenten op te leiden kunstparticipatie met de doelgroep ouderen in te zetten

Duur: sep 2021 - dec 2022

Het project
Samen met ouderen en (zorg)medewerkers van Vitalis WoonZorggroep, docenten van het Centrum voor de Kunsten Eindhoven zal het Nivel pionieren, spioneren, leren en ontwikkelen een nieuwe duurzame werkwijze om kunstdocenten op te leiden voor het werken met de doelgroep ouderen en drempels voor kunstparticipatie weg te nemen.

Methode
We zetten verschillende methoden:
1. We ontwiklkelen een aanpak te ontwikkelen een brede groep ouderen te bereiken.
2. Er worden zeven kunstvakdocenten in een 'Artist in Residency’-programma opgeleid om intensief met ouderen te werken. Docenten en kunstenaars krijgen de unieke kans om de wereld van de ouderen(zorg) van heel dichtbij mee te maken. Vitalis stelt haar huizen open voor docenten om samen met ouderen, zorgmedewerkers en deelnemende collega’s op de werkvloer te leren, te verkennen en te ontwikkelen (AIR). Docenten verblijven gedurende 3 weken 40 uur in een van de huizen van Vitalis, om hen te laten inspireren door de wereld van ouderen. Die input wordt gebruikt om kunstprojecten te realiseren voor de bewoners van Vitalis Woonzorg Groep.
3. Dit wordt begeleid door de coördinatoren kunst en cultuur van Vitalis en de projectleider van CKE. Het project wordt gesteund, gemonitord, aangepast, uitgewerkt en geëvalueerd door onderzoeksinstituut Nivel. Al deze ingrediënten samen zorgen voor een goede basis voor een op maat gemaakte vernieuwende methodiek.

Resultaten
Er zal een factsheet verschijnen over de werving van ouderen voor kunstprojecten en een evaluatie met methodiek over het opleiden van de kunstenaars om te werken met ouderen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Fonds voor Cultuurparticipatie
Projectpartners
Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE), Vitalis WoonZorg Groep