Publicatie

Publicatie datum

Praktijkonderzoek naar succesvolle kunstprojecten met ouderen: ervaringen en voorbeelden uit het project (S)Pionieren. Ouderen en kunst II.

Bottenheft, E., Knapen, J., Boeije, H. Praktijkonderzoek naar succesvolle kunstprojecten met ouderen: ervaringen en voorbeelden uit het project (S)Pionieren. Ouderen en kunst II. Utrecht: Nivel, 2023. 30 p.
Download de PDF
Dit praktijkonderzoek is gebaseerd op een onderzoek naar het project (S)Pionieren, waarin kunstdocenten verschillende kunstprojecten voor ouderen opzetten en uitvoerden. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Nivel in samenwerking met het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) en Vitalis WoonZorg Groep om een duurzame werkwijze te ontwikkelen om kunst en ouderen samen te brengen.

Het doel van het project (S)Pionieren is om te achterhalen wat 1) de beste manier is om ouderen te werven voor kunst- en cultuurprojecten en 2) welke kwaliteiten en middelen kunstdocenten nodig hebben om deze projecten tot een succes te maken. Een andere publicatie gaat in op het eerste deel van het doel, deze publicatie gaat in op het tweede deel. Het onderzoek bestond uit interviews met kunstdocenten en deelnemers van de kunstprojecten en participerende observaties tijdens de bijeenkomsten van de kunstprojecten. Daarnaast zijn op drie verschillende momenten korte vragenlijsten ingevuld door de kunstdocenten. Een uitgebreide methodische toelichting op het onderzoek is als bijlage toegevoegd.