Afgesloten
2022

Staat van de zelfzorg bij de drogist: omvang, kennis en vaardigheden van mensen omtrent zelfzorg en zelfredzaamheid, 2022

Duur: mei - jun 2022

Achtergrond

Zelfzorg, zoals het nemen van zelfzorggeneesmiddelen en voedingssupplementen, wordt belangrijker binnen de totale zorg. In 2013 verscheen het Eerstelijnsakkoord, wat deel uitmaakt van een set aan akkoorden met ziekenhuizen, ggz en eerstelijnszorg. Daarin speelt substitutie van specialistische zorg naar eerstelijnszorg een rol, als ook substitutie van eerstelijnszorg naar zelfzorg. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor het goed voor jezelf zorgen in relatie tot welbevinden. Dit betekent een grotere nadruk op zelfzorg en zelfredzaamheid.
Zelfzorgvoorzieningen zoals drogist en apotheek zijn laagdrempelig en vrijwel overal beschikbaar. Maar hoe staat het nu met de zelfzorg? Wat is de omvang? Hoe is de kennis en welke vaardigheden hebben mensen? Oftewel: wat is de staat van de zelfzorg?

Doel

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de staat van de zelfzorg in Nederland ter erkenning van zelfzorg als substantieel onderdeel Nederlandse gezondheidszorg de zichtbaarheid en het belang van de drogist als ondersteuner van zelfzorg voor het voetlicht te brengen.

Methode

De eerste stap om de staat van de zelfzorg in kaart te brengen is het bijeenbrengen van cijfers over zelfzorg die al verzameld zijn.

Resultaat

De bevindingen resulteren in een rapport. Het idee is om daarna de Staat van de Zelfzorg geregeld te updaten in de vorm van een monitor (met uitbreidingen waar nodig en mogelijk).

Dit project wordt gesubsidieerd door
Centraal Bureau Drogisterijen