Afgesloten
2015

Substitutie van zorg van de tweedelijn naar de eerste lijn; stand van zaken en potentieel, 2012-2015

Duur: jun 2012 dec 2015

Achtergrond
De kosten van de gezondheidszorg nemen toe. Substitutie van zorg vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn kan bijdragen aan een kostenbesparing.

Onderzoeksvraag
Wat is het substitutiepotentieel op dit moment?

Werkwijze

Op basis van bestaande eerstelijns en tweedelijns zorggegevens (bronnen: LINH en Vektis) wordt substitutiepotentieel bepaald in 3 stappen
1. Voor welk deel van de zorg kan tweede lijns zorg voorkomen worden?
2. Welk deel van de zorg kan verschoven worden naar de eerste lijn?
3. Welke besparing is potentieel mogelijk door substitutie?

Resultaat
Een overzicht van het substitutiepotentieel in Nederland, voorzien van condities die het substitutie potentieel vergroten. De potentiële opbrengst van substitutie zal berekend worden en voorzien worden van onzekerheidsmarges om de invloed van de aannames aan te geven. Hierbij zal ruime aandacht zijn voor de randvoorwaarden die nodig zijn om substitutie succesvol te laten zijn.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
RIVM