Project
afgesloten

Substitutie van zorg van de tweedelijn naar de eerste lijn; stand van zaken en potentieel.

De kosten van de gezondheidszorg nemen toe. Substitutie van zorg vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn kan bijdragen aan een kostenbesparing.
Wat is het substitutiepotentieel op dit moment?

Op basis van bestaande eerste en tweede lijns zorggegevens (LINH en Vektis) wordt substitutie potentieel bepaald in 3 stappen
1) Voor welk deel van de zorg kan tweede lijns zorg voorkomen worden?
2) Welk deel van de zorg kan verschoven worden naar de eerste lijn?
3) Welke besparing is potentieel mogelijk door substitutie?

Een overzicht van het substitutiepotentieel in Nederland, voorzien van condities die het substitutie potentieel vergroten. De potentiële opbrengst van substitutie zal berekend worden en voorzien worden van onzekerheidsmarges om de invloed van de aannames aan te geven. Hierbij zal ruime aandacht zijn voor de randvoorwaarden die nodig zijn om substitutie succesvol te laten zijn.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
RIVM (Geert Jan Kommer)