Publicatie

Publicatie datum

Substitutiepotentieel tussen eerste en tweedelijns zorg: communicerende vaten of gescheiden circuits?

Jong, J. de, Korevaar, J., Kroneman, M., Dijk, C. van, Bouwhuis, S., Bakker, D. de. Substitutiepotentieel tussen eerste en tweedelijns zorg: communicerende vaten of gescheiden circuits? Utrecht: NIVEL, 2016. 50 p.
Download de PDF
Substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn is een belangrijk thema in het gezondheidszorgbeleid. De gedachte is dat dit leidt tot kostenbesparing en dat het prettiger is voor de patiënt om zorg dicht bij huis te ontvangen. Het is echter niet bekend of meer zorg in de eerste lijn ook daadwerkelijk samengaat met minder zorg in de tweede lijn.

Het doel van de huidige studie is in kaart te brengen of meer zorg in de eerste lijn samengaat met minder zorg in de tweede lijn.