Publicatie

Publicatie datum

Het betrekken van perspectief van patiënt en voorschrijver bij het verbeteren van de communicatie over het (trouw) gebruik van cholesterolverlagers.

Vervloet, M., Dijk, L. van, Schoen, T., Dulmen, S. van. Het betrekken van perspectief van patiënt en voorschrijver bij het verbeteren van de communicatie over het (trouw) gebruik van cholesterolverlagers. Utrecht: NIVEL, 2009.
Download de PDF
Er moet verbetering komen in de communicatie tussen arts en patiënt over het belang van goed medicijngebruik. Artsen en patiënten moeten tijdens het consult nadrukkelijker bespreken of de therapie die ze zijn overeengekomen ook wordt nageleefd. Het NPCF en NIVEL presenteren twee nieuwe ‘handreikingen’.

Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) observeerde de communicatie over medicijngebruik en therapietrouw in 22 consulten waarin de huisarts een cholesterolverlager voorschreef. De noodzaak van inname en de te verwachten bijwerkingen kwamen slechts in een minderheid van de consulten ter sprake. Ook een juist gebruik van de cholesterolverlager en het belang van therapietrouw werden nauwelijks genoemd. Op basis hiervan presenteert de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) twee ‘handreikingen’, een voor de patiënt en een voor de zorgverlener. De handreikingen hebben de titel Praten over cholesterolverlagers en dienen ter ondersteuning van een goede communicatie over cholesterolverlagers onder andere om therapietrouw te bevorderen.

“Therapieontrouw is een probleem van grote omvang”, aldus Atie Schipaanboord, directeur beleid en innovatie van de NPCF. “Onderzoeken laten zien dat de huisarts in de spreekkamer maar weinig woorden wijdt aan medicijngebruik en therapietrouw. Communicatie over geneesmiddelen en het gebruik ervan is een belangrijk aanknopingspunt om de therapietrouw te verbeteren. De handreikingen bieden een concrete ondersteuning in die communicatie.”

De handreikingen bevatten onderwerpen die in een consult aan bod zouden moeten komen om goed medicatiegebruik te bevorderen. Patiënten en zorgverleners kunnen de handreiking downloaden via de webwinkel op www.npcf.nl