Afgesloten
2020

Toegang en verstrekking extramurale medische hulpmiddelen: internationaal vergelijkend onderzoek, 2019-2020

Duur: juli 2019 - juni 2020

Achtergrond
Medische hulpmiddelen helpen mensen met een beperking of chronische ziekte om te kunnen participeren in de samenleving en ze dragen bij aan de kwaliteit van leven van hun gebruikers. In Europa hebben de meeste landen het belang van hulpmiddelen onderkend, wat tot uiting komt in het feit dat hulpmiddelen (deels) vergoed worden voor mensen die ervan afhankelijk zijn. De manier waarop landen de vergoeding en de toegang tot hulpmiddelen regelen kan variëren.

Doel
Het doel van dit onderzoek is om te inventariseren hoe de toegang tot extramurale medische hulpmiddelen is georganiseerd in andere landen met een vergelijkbaar welvaartsniveau en te bekijken of Nederland kan leren van deze systemen.

Onderzoeksvraag
Op welke wijze is de toegang tot en de verstrekking van extramurale medische hulpmiddelen georganiseerd in landen van vergelijkbaar welvaartsniveau en wat kunnen we leren van de verschillen met Nederland?

Methode
Dit onderzoek is de eerste studie die een breed aanbod aan hulpmiddelen onderzoekt, waarbij het zichtbaar wordt hoe complex de organisatie rond de toekenning en verstrekking georganiseerd is en of gebruikers van meerdere typen hulpmiddelen voor hun aanvraag bij verschillende loketten moeten aankloppen.
- Via gebruikersprofielen (vignetten) introduceren we realistische cases van personen die hulpmiddelen nodig hebben. Om inzicht te krijgen in hoeverre mensen bij meerdere loketten terecht moeten voor hun hulpvraag hebben onze vignetten meerdere typen hulpmiddelen nodig. Voor elk hulpmiddel dat in de vignetten aan de orde komt stellen we vragen over de procedures die gevolgd moeten worden omtrent de aanvraag en vestrekking van deze producten.
- Om een gebalanceerd overzicht te krijgen van het systeem in een land, worden de vragenlijsten gestuurd naar beleidsmakers, beslissers/betalers en patiëntvertegenwoordigers in de diverse landen. De vragenlijsten zullen worden toegespitst op de rol van deze drie typen belanghebbenden. Door landen te kiezen met een vergelijkbaar welvaartsniveau nemen we aan dat de keuzes voor hulpmiddelen gebeuren onder vergelijkbare financiële condities.

Resultaat
Kennis over de manier waarop andere landen met een vergelijkbaar welvaartsniveau de extramurale medische hulpmiddelenzorg georganiseerd hebben. Door verschillen tussen landen in kaart te brengen kunnen we uitspraken doen over hoe goed de hulpmiddelenzorg in Nederland is georganiseerd ten opzichte van andere landen. Op basis van de resultaten zullen aanbevelingen worden geformuleerd voor eventueel vervolgonderzoek.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS