Publicatie

Publicatie datum

Toegang tot medische hulpmiddelen in de thuissituatie: een internationaal verkennend onderzoek.

Kroneman, M., Bouwman, R., Jong, J. de. Toegang tot medische hulpmiddelen in de thuissituatie: een internationaal verkennend onderzoek. Utrecht: Nivel, 2020. 144 p.
Download de PDF
Hulpmiddelen helpen mensen met een beperking of chronische ziekte om te kunnen participeren in de samenleving en ze dragen bij aan de kwaliteit van leven van hun gebruikers. Uit eerder Nederlands onderzoek bleek dat één op de zeven hulpmiddelengebruikers knelpunten ervaart bij de aanvraag van hulpmiddelen en dat dit vaker geldt voor hulpmiddelen die via de WMO aangevraagd worden dan via de zorgverzekeraar.

De organisatie van de hulpmiddelenzorg in Nederland is complex en wellicht dat onderzoek naar de organisatie van deze zorg in andere landen handvatten kan geven voor toekomstig beleid. In Europa hebben de meeste landen het belang van hulpmiddelen onderkend, wat onder andere tot uiting komt in het feit dat hulpmiddelen (deels) vergoed worden voor mensen die ervan afhankelijk zijn. De manier waarop landen de vergoeding en de toegang tot hulpmiddelen regelen kan variëren tussen, maar ook binnen, landen.

In het hier beschreven onderzoek hebben we geïnventariseerd hoe de toegang tot medische hulpmiddelen bij de mensen thuis (extramurale zorg) is georganiseerd in andere landen met een vergelijkbaar welvaartsniveau als Nederland.

Dit onderzoek is de eerste studie die een breed aanbod aan hulpmiddelen onderzoekt, waarbij het zichtbaar wordt hoe complex de organisatie rond de toekenning en verstrekking georganiseerd is en of gebruikers van meerdere typen hulpmiddelen voor hun aanvraag bij verschillende loketten moeten aankloppen. (aut. ref.)