Afgesloten
2015

Toezicht houden op zorgnetwerken, 2015

Door de stelselwijziging moet langdurige zorg en ondersteuning zo veel mogelijk thuis worden gegeven. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk en betrekt daarbij meerdere zorgprofessionals en organisaties.

Hoe kan de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) lerend van andere ervaringen en rekening houdend met andere toezichthouders, zo goed mogelijk toezicht houden op zorgnetwerken?

We kijken naar voorbeelden van toezicht op zorgnetwerken in de internationale literatuur, toetsen mogelijke informatiebronnen op hun geschiktheid voor toezicht en ondersteunen de IGZ bij het in kaart brengen van de rollen en verwachtingen van de verschillende betrokken toezichthouders.

Het project resulteert in een literatuuroverzicht, een informatie agenda en een onderzoeksrapport waarin verslag wordt gedaan van de positiebepaling van de verschillende toezichthouders.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Academische Werkplaats Toezicht
Projectpartners
Inspectie voor de Gezondheidszorg