Publicatie

Publicatie datum

Conceptueel kader voor de ontwikkeling van toezicht op samenwerking in de zorg en ondersteuning van kwetsbare cliënten thuis.

Bomhoff, M., Boer, D. de, Friele, R. Conceptueel kader voor de ontwikkeling van toezicht op samenwerking in de zorg en ondersteuning van kwetsbare cliënten thuis. www.nivel.nl: NIVEL, 2016. 58 p.
Download de PDF
Steeds meer professionals zijn betrokken bij de ondersteuning en zorg voor kwetsbare mensen thuis. Dat maakt goede samenwerking tussen die professionals die uitgaat van de behoeften, de mogelijkheden en de belangen van een cliënt, van groot belang. Het is de vraag hoe het toezicht hierop in kan spelen.
Met deze beleidsrapportage hopen wij een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een toezichtstrategie voor de netwerken van zorg en ondersteuning rondom kwetsbare cliënten in de thuissituatie. De behoefte aan een nieuwe toezichtstrategie is enerzijds ontstaan door de transities in de langdurige zorg, de veranderingen in de jeugdhulpverlening met de komst van de jeugdwet, en de veranderingen in het wettelijk kader rond langdurige zorg thuis en de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Anderzijds is er, ook los van deze wettelijke veranderingen al langer sprake van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen: een verschuiving naar meer zorgverlening thuis; een grotere nadruk op de eigen regie van cliënten, een grotere rol voor mantelzorgers, en een grotere nadruk op samenwerking door verschillende zorg- en hulpverleners en een groeiend besef van de risico’s die hier mogelijk bij horen. Deze veranderingen vragen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om een passend antwoord, een toezichtstrategie die past bij deze ontwikkelingen.
Op basis van inzichten uit de literatuur en van experts en stakeholders levert deze beleidsrapportage een conceptueel kader. Het kader leidt tot suggesties met betrekking tot wie waarop aangesproken kan worden, hoe dit kan gebeuren en waarom. Hiervoor worden de volgende termen als kapstok gebruikt: adressant (wie kan de inspectie aanspreken?); normen (op grond van welke normen kan de inspectie een adressant aanspreken?) en risico’s (welke risico’s zijn onderwerp van het toezicht?) (aut. ref.)