Afgesloten
2017

Triage in de apotheek: signaleren en helpen oplossen van medicatiegerelateerde problemen, 2017

Duur: jan - sept 2017

Achtergrond
Problemen met medicatiegebruik komen vaak voor. Hierdoor kunnen gezondheidsproblemen ontstaan of verergeren. Apothekers, apothekersassistenten en farmaceutisch consultenten kunnen helpen deze problemen op te lossen. Het identificeren en bespreken daarvan in de apotheek is echter lastig. Niet alleen door tijdgebrek, maar ook door het ontbreken van praktische handvatten voor het voeren van een dergelijk gesprek.

Onderzoeksvraag
In hoeverre helpt traige bij het signaleren en oplossen van medicatiegerelateerde problemen door apothekersassistenten aan de balie?

Methode
Een begeleidingscommissie met o.a. patiënten en apotheekteamleden levert input voor de ontwikkeling van TRIAGE. Het instrument wordt uitgetest op ervaren meerwaarde/ tevredenheid en goed geneesmiddelgebruik in een praktijkpilot onder 100 volwassen gebruikers van cardiovasculaire medicatie in 10 openbare apotheken. Een evaluatie van proces en implementatie maakt ook deel uit van het project.

Resultaat Het in de praktijk geteste triage-instrument met praktische handvatten voor het doen van een goede triage aan de apotheekbalie: bepalen wie (na)zorg het best kan bieden en welke (na)zorg past bij de patiënt.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw (GGG STIP)
Projectpartners
Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM); UPPER - Universiteit Utrecht; Universiteit van Amsterdam, Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel; BENU apotheken; Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP); Optima Farma