Publicatie

Publicatie datum

Medicatiegesprek komt op gang met vragenset TRIAGE: signaleren en bespreken van problemen in het medicatiegebruik.

Vervloet, M., Zwikker, H., Linn, A., Dijk, L. van. Medicatiegesprek komt op gang met vragenset TRIAGE: signaleren en bespreken van problemen in het medicatiegebruik. Pharmaceutisch Weekblad: 2020(6), p. 18-19.
Download de PDF
Het apotheekteam kan een belangrijke rol spelen bij het signaleren en bespreken van problemen met medicatiegebruik. Toch komen die gesprekken niet altijd goed van de grond. Om het team hiervoor handvatten te geven, ontwikkelde onderzoeksinstituut Nivel samen met (veld)partijen het TRIAGE-gespreksinstrument. Uit een praktijktest blijkt dat assistenten hiermee goed uit de voeten kunnen.