Project
Start
december 2021

Uitgesproken Psychisch (UP)!: bodymaptool voor jongeren met psychische problemen en hun professionals

Duur: dec 2021 - dec 2023

Dit project betreft de doorontwikkeling van een tool voor jongvolwassenen met een lichamelijke aandoening (zie https://www.nivel.nl/nl/tool-bodymap-maken-hulpmiddel-bij-het-praten-over-behandellast) naar de doelgroep van jongeren met psychische problemen. Voor sommigen van hen is het lastig om zich te uiten over moeilijke onderwerpen en dat ter sprake te brengen bij zorgverleners. De unieke tool ondersteunt het (samen) nadenken over onderwerpen en het bespreekbaar maken met zorgverleners.

Werking Bodymaptool
De tool is gebaseerd op de methodiek van bodymapping: een visuele, creatieve methode die waardevol blijkt te zijn in de klinische praktijk. De tool leidt de jongere aan de hand van vragen door een proces dat bestaat uit de keuze van een lijf en ‘antwoorden’ in beelden. Het hele proces – de keuze van een lijf, de vragen, de selectie van plaatjes, en de positionering daarvan – is belangrijk. De bodymap is input voor het gesprek in de behandelkamer.

Doel project
Het doel van het project is om jongeren regie te geven en persoonlijk herstel te bevorderen en om zorgverleners een mogelijkheid te bieden om hun aanpak beter af te stemmen op de behoeften van de jongeren.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Ervaringsdeskundige jongeren van JongPIT, Karakter: academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, en organisatie Games for Health die serious games ontwikkelt. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (beleidsorganisatie) en de Kenniswerkplaats Jeugd nemen deel aan de begeleidingscommissie.