Start
maart 2020

VALID: Practice Variation in Labour lnduction

Duur: mrt 2020 - mei 2024

Achtergrond

Hoe vaak bij zwangere vrouwen de baring wordt ingeleid verschilt sterk tussen regionale geboortezorgnetwerken (VSV’s). Het is onbekend hoe deze praktijkvariatie ontstaat en of dit samenhangt met verschillen in zorguitkomsten. Daarom is onduidelijk of deze praktijkvariatie ongewenst is.

Doel

Inzicht in praktijkvariaties in relatie tot zorguitkomsten.

Methode

In deze studie onderzoeken we eerst hoe groot de variatie is. Daarvoor gebruiken we de Perined database. We kijken ook of er een relatie is met de zorguitkomsten. Daarna selecteren we 6 VSV’s met verschillende percentages inleidingen. Bij deze VSV’s onderzoeken we welke factoren een rol spelen bij de variatie. In een landelijke expertbijeenkomst stellen we vervolgens vast welke variatie ongewenst is. Op basis hiervan stellen we samen met deze VSV’s doelen op voor het verminderen van ongewenste variatie. We sluiten aan bij de bestaande kwaliteitsverbetercyclus van elk VSV.

Resultaat

Een online toolkit voor het verminderen van ongewenste praktijkvariatie in de geboortezorg.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Academie Verloskunde Maastricht