Afgesloten
2019

Vergroten arbeidsparticipatie van mensen met zintuiglijke beperkingen: ontwikkelen van een handreiking voor zorg- hulpverleners, 2019

Duur: aug - dec 2019

Achtergrond
Arbeidsparticipatie van mensen met een visuele of auditieve beperking vraagt aandacht. Hun arbeidsparticipatie blijft achter bij de algemene bevolking.

Doel
De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Hoe kan de arbeidsparticipatie van mensen met een auditieve of visuele beperking worden vergroot?

Methodem
We gebruiken een empowermentmodel waarin de wisselwerking tussen de samenleving en het individu centraal staat, als onderbouwing van de vragen en de aanpak. We gebruiken focusgroepen, een literatuurscan, en telefonische interviews met deskundigen. Ervaringsdeskundigen denken mee over de uitvoering van het onderzoek en de resultaten worden voorgelegd aan een klankbordgroep.

Resultaat
De opbrengst is een praktische handreiking.

Dit project wordt gesubsidieerd door
College van de Rechten van de Mens