Start
november 2021

Verpleegkundigen van de toekomst: ontwikkelingen in de beroepsinhoud en de arbeidsmarkt

Duur: nov 2021 - nov 2024

Achtergrond

Het beroep van verpleegkundigen verandert continu. De inhoud verandert, bijvoorbeeld door meer aandacht voor zelfmanagement en eigen regie van zorgvragers en door taakherschikkingen tussen artsen en verpleegkundigen. Tegelijkertijd zijn er belangrijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: de discrepantie tussen vraag en aanbod van verpleegkundigen zal de komende jaren waarschijnlijk nog toenemen.

Doel

Het doel van het onderzoek is wetenschappelijke en maatschappelijk relevante kennis te genereren over ontwikkelingen in de beroepsinhoud en arbeidsmarkt van verpleegkundigen. Die kennis is van belang voor de realisatie van goede zorg en inzetbaarheid van verpleegkundigen in de komende jaren.

Methode

We gebruiken verschillende bronnen en methoden:

  • documentanalyse
  • vragenlijstonderzoek onder verpleegkundigen
  • secundaire analyses van bestaande gegevensbestanden over de arbeidsmarkt
  • kwalitatieve focusgroepen met verpleegkundigen

Resultaten

Het onderzoek resulteert in een proefschrift gebaseerd op vijf internationale peer-reviewed artikelen, en minimaal twee Nederlandstalige publicaties in de vorm van een factsheet of artikel voor een vaktijdschrift. Verder presenteren we de resultaten op bijeenkomsten of congressen van relevante wetenschappelijke en veld- en beleidspartijen.

Projectpartners
Radboud Universiteit Nijmegen