Project
Start
november 2021

Verpleegkundigen van de toekomst: ontwikkelingen in de beroepsinhoud en de arbeidsmarkt over de periode 2021-2024

Duur: nov 2021 - nov 2024

Aanleiding
Het beroep van verpleegkundigen verandert continu. De inhoud verandert, bijvoorbeeld door meer aandacht voor zelfmanagement en eigen regie van zorgvragers en door taakherschikkingen tussen artsen en verpleegkundigen. Tegelijkertijd zijn er belangrijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: de discrepantie tussen vraag en aanbod van verpleegkundigen zal de komende jaren waarschijnlijk nog toenemen.

Doel
Het doel van dit onderzoek is wetenschappelijke en maatschappelijk relevante kennis te genereren over ontwikkelingen in de beroepsinhoud en arbeidsmarkt van verpleegkundigen. Die kennis is van belang voor de realisatie van goede zorg en inzetbaarheid van verpleegkundigen in de komende jaren.

Methode
Verschillende bronnen en methoden worden hiervoor gebruikt: een documentanalyse, vragenlijstonderzoek onder verpleegkundigen, secundaire analyses van bestaande gegevensbestanden over de arbeidsmarkt en kwalitatieve interviews en focusgroepen onder verpleegkundigen en andere stakeholderpartijen.

Verwachte resultaten
Dit promotieonderzoek resulteert in een proefschrift gebaseerd op vijf internationale peer-reviewed artikelen. Daarnaast worden ook minimaal twee Nederlandstalige publicaties gemaakt, in de vorm van een digitale factsheet of een artikel voor een vaktijdschrift. Verder worden de resultaten op bijeenkomsten of congressen van relevante wetenschappelijke en veld- en beleidspartijen gepresenteerd.

Projectpartners
Radboud Universiteit Nijmegen