Afgesloten
2020

Verschil in griepvaccinatiegraad tussen huisartsenpraktijken: mogelijke verklaringen, 2019-2020

Duurt: jun 2019 - jun 2020

Achtergrond
Griep kan bij kwetsbare personen, zoals ouderen of mensen met een chronische ziekte, leiden tot ernstige complicaties en zelfs overlijden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schrijft voor om kwetsbare groepen jaarlijks te vaccineren, wat in Nederland is vertaald in het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). Het RIVM – Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) voert in opdracht van het ministerie van VWS de landelijke regie over het NPG. Sinds 1997 worden mensen uit de doelgroep jaarlijks door hun huisarts uitgenodigd voor de griepvaccinatie. Uit de jaarlijkse monitor die het Nivel uitvoert blijkt dat er een dalende trend is van de vaccinatiegraad in de doelgroep van 75% in 2008 naar 50% in 2017 en dat de vaccinatiegraad bovendien tussen praktijken varieert van 22% tot 62%. Over het algemeen hebben steeds dezelfde praktijken een relatief lage of hoge vaccinatiegraad en verschillen kunnen onvoldoende verklaard worden door verschil in samenstelling van de doelgroep of door praktijkkenmerken. Dit is aanleiding voor het RIVM-CvB om te willen kijken of er mogelijk andere verklaringen zijn voor de verschillen in vaccinatiegraad tussen huisartsenpraktijken.

Doel
In dit onderzoek wordt onderzocht wat mogelijke verklaringen zijn voor het verschil in griepvaccinatiegraad tussen huisartsenpraktijken. Inzicht hierin kan mogelijk bijdragen aan het verbeteren van de praktische uitvoering van de vaccinatie en een verhoging van de vaccinatiegraad.

Methoden
Om antwoord te krijgen op deze vraag houden we online focusgroepen met zowel huisartsen uit praktijken met een lage vaccinatiegraad als huisartsen uit praktijken met een hoge vaccinatiegraad. Gedurende twee weken beantwoorden de huisarsten iedere werkdag een nieuwe vraag via een beveiligd portaal.
De vragen voor de online focusgroepen bepalen we aan de hand van een quick scan van de literatuur, 3-4 oriënterende interviews met huisartsen en overleg met RIVM-CVB, het expert-panel en de programmacommissie NPG. Daarbij kijken we naar factoren op verschillende niveaus die van belang zijn bij implementatie: de vaccinatie zelf, de zorgverleners die vaccineren, de deelnemers die de vaccinatie (al dan niet) ontvangen, de organisatie en vergoeding van het vaccineren en de sociaal maatschappelijke omgeving.

Resultaten
De resultaten worden samengevat in een rapport met een publiekssamenvatting.

Dit project wordt gesubsidieerd door
RIVM