Afgesloten
2019

Vertrouwen van consumenten en patiënten in geneesmiddelen, peiling 2018

Duur: dec 2018 - sept 2019

Achtergrond
In de missie van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) staat het vertrouwen centraal: “ Iedereen die een medicijn gebruikt, moet daarop kunnen vertrouwen. Dit is waar het CBG elke dag aan werkt, in Nederland en in Europa.” In de media is momenteel veel aandacht voor medicijnen; onder andere over het wisselen tussen generieken, recalls, tekorten en over (beperkte) werkzaamheid.

Doel
Inzicht in het vertrouwen van consumenten en patiënten in geneesmiddelen.

Methode
We peilen via een vragenlijst onder het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.

Resultaten
De resultaten van het onderzoek worden onder andere gebruikt voor het identificeren van onderwerpen waar het CBG inhoudelijk en communicatief mee aan de slag kan om het vertrouwen in medicijnen te vergroten. Het gaat hierbij om het samen met andere relevante partners agenderen van die onderwerpen, het gesprek en de discussie aangaan, standpunten ontwikkelen en/of mogelijk aanpassen van beleid of activiteiten van het CBG.
Dit project wordt gesubsidieerd door
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)