Afgesloten
2011

Vertrouwen van professionals in elektronische patiëntendossiers, 2009-2011

Duur: okt 2009 - mrt 2011

Achtergrond
Door de invoering van een landelijk elektronisch patientendossier (EPD) kunnen patiëntengegevens op ieder moment voor elke hulpverlener beschikbaar zijn vanuit elke gezondheidszorginstelling of medische praktijk. Een belangrijke factor voor het welslagen van deze onderneming is het vertrouwen in het EPD onder artsen en andere beroepsbeoefenaren.

Doel
In dit onderzoeksproject gaan we in op een aantal factoren die voor het vertrouwen in EPDs van belang zijn: kwaliteit van de gegevens, veiligheid en privacybescherming, en rechtszekerheid rond verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Methode
Interviews en schriftelijke vragenlijsten in verschillende ketens: diabetesketen, acute zorgketen, GGZ keten.

Resultaat
Deze studie beoogt aan te geven via welke maatregelen kan worden bijgedragen aan het vertrouwen van hulpverleners in het EPD en hun bereidheid ermee te werken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Projectpartners
Universiteit van Amsterdam, AMC