Project
afgesloten

Voorkeuren van patiënten met reumatoïde artritis in de behandeling met DMARDs

DMARDs (Disease-modifying antirheumatic drugs) spelen een centrale rol in de behandeling van reumatoïde artritis (RA). Er zijn veel verschillende DMARDs beschikbaar en elke DMARD heeft verschillende eigenschappen (bijvoorbeeld de toedienroute, maar ook bijwerkingen). Patiënt voorkeuren zijn belangrijk in de keuze voor een behandeling. Tot op heden is weinig bekend over de eigenschappen die voor RA patiënten in de keuze van DMARDs belangrijk zijn.

Deze studie omvat een kwalitatief deel om eigenschappen van DMARDs te identificeren en selecteren en een kwantitatief deel om de voorkeuren van RA patiënten in de keuze voor DMARDs in kaart brengen (aan de hand van die eigenschappen van verschillende DMARDs).

Kwalitatief deel: literatuurstudie, aanbevelingen van deskundigen en focusgroepen met patiënten. Kwantitatief deel: keuze-experiment.

Inzicht in de voorkeuren van patiënten met RA in de behandeling met DMARDs.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Pfizer
In dit project werken we samen met
Sint Maartenskliniek (Bart van den Bemt)