Afgesloten
2017

Vóórkomen en behandeling van brandwonden in de eerstelijnszorg, 2016

Duur: jan 2016 - mrt 2017

Achtergrond
De meeste brandwonden waarvoor professionele hulp wordt gezocht worden uitsluitend door de huisarts behandeld, in de huisartsenpraktijk of in de huisartsenpost. Over deze patiënten en hun behandeling door de huisarts is weinig bekend. Inzicht in aantallen, trends en de kenmerken en behandeling van deze patiënten is echter van belang voor het inzicht in risicofactoren en mogelijkheden van gerichte preventie. ‘Big data’ uit elektronische patiëntendossiers van huisartsenpraktijken en huisartsenposten, verzameld in het kader van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn kan hier inzicht in bieden.

Onderzoeksvragen
1. Wat is de incidentie en prevalentie van brandwonden?
2. In hoeverre bestaan er verschillen in het voorkomen van brandwonden tussen bevolkingsgroepen (geslacht, leeftijd, herkomst, sociaal economische status)?
3. Hoe worden brandwonden door de huisarts behandeld?

Methode
Gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsenpraktijken en huisartsenposten, verzameld in het kader van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn (www.nivel.nl/zorgregistraties), worden geanalyseerd ter beantwoording van de onderzoeksvragen.

Resultaten
Twee artikelen voor Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften, en een meer algemene Nederlandstalige rapportage van descriptieve onderzoeksresultaten over het vóórkomen en de behandeling van brandwonden in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Brandwonden Stichting
Projectpartners
Brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis