Publicatie

Publicatie datum

Brandwonden bij de huisarts: vóórkomen, risicofactoren en behandeling.

Zoonen, E. van, Koppes, L., Baar, M. van, Schie, C. van, Verheij, R. Brandwonden bij de huisarts: vóórkomen, risicofactoren en behandeling. www.nivel.nl: Nivel, 2018. 46 p.
Download de PDF
Over het aantal patiënten dat de huisarts bezoekt vanwege brandwonden en over de behandeling bij de huisarts, is weinig bekend. Ook ontbreekt kennis over mogelijke verklarende of voorspellende factoren voor brandwonden die niet in het ziekenhuis behandeld worden. Deze kennislacunes beperken de mogelijkheden tot het nemen van preventieve maatregelen en het toetsen van het volgen van behandelrichtlijnen.

Met deze beschrijvende studie proberen we iets aan die kennislacunes te doen. We kijken daarbij naar het vóórkomen van brandwonden in bij de huisarts, demografische- en sociaal economische verschillen daarin en naar de behandeling van brandwonden door de huisarts.

De resultaten van deze studie zijn gebaseerd op gegevens die huisartsen routinematig vastlegd en in elektronische patiëntendossiers in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost in de periode 2010-2015.