Start
januari 2019
Vroege opsporing hoog risico patiënten
Door ongezonde leefstijl neemt het aantal mensen met hart- en vaatziekten (HVZ) steeds verder toe en dit zorgt voor verlies van kwaliteit van leven en sterfte. Door vroege opsporing kan er tijdig begonnen worden met leefstijladviezen en/of medicamenteuze behandeling, waardoor het ontstaan van HVZ uitgesteld of zelfs voorkómen kan worden. Echter, het identificeren van patiënten met een (potentieel) hoog risico is een complex proces. De huidige methode is weinig efficiënt. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkeling van een tool met behuplp van miachine learning technieken om op basis van het elektronisch patiëntendossier patiënten met een hoog risico op HVZ vroegtijdig op te sporen in de huisartsenpraktijk.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Hartstichting
In dit project werken we samen met
UMCU Julis Centrum
Contactpersonen (6)
M.M.J. (Mark) Nielen
Programmamanager Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
M. (Marianne) Heins
Onderzoeker project ‘Overleven met kanker: focus op de eerstelijn’
R. (Rune) Poortvliet
Junior onderzoeker/promovendus Zorgvraag van chronisch zieken en gehandicapten