Project
Start
januari 2019

Vroege opsporing hoogrisicopatiënten

Door ongezonde leefstijl neemt het aantal mensen met hart- en vaatziekten (HVZ) steeds verder toe. Dit zorgt voor verlies van kwaliteit van leven en sterfte. Door vroege opsporing kan er tijdig begonnen worden met leefstijladviezen en/of medicamenteuze behandeling, waardoor het ontstaan van HVZ uitgesteld of zelfs voorkómen kan worden. Echter, het identificeren van patiënten met een (potentieel) hoog risico is een complex proces. De huidige methode is weinig efficiënt.

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkeling van een tool Op basis van machine learning-technieken in het elektronisch patiëntendossier in de huisartsenpraktijk patiënten met een hoog risico op HVZ vroegtijdig op te sporen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Hartstichting
In dit project werken we samen met
UMCU Julis Centrum