Project
afgesloten

Werving opleiders en docenten huisartsgeneeskunde

Duur: september 2008 - juni 2009

De instroom voor de opleiding huisartsgeneeskunde is voor 2009 uitgebreid. Dit vraagt om extra begeleiding. Bovendien vergrijst de populatie opleiders huisartsgeneeskunde. De komende jaren zullen dus actief nieuwe opleiders geworven moeten worden.

- Hoe is de huidige spreiding van opleiders en in welke regio’s komen relatief weinig opleiders voor?
- Wat zijn de kenmerken van opleiders, van huisartsen die niet opleiden en van huisartsen die coassistenten en studenten begeleiden?
- Onder welke voorwaarden zijn opleiders en huisartsen die niet opleiden bereid om een volgende stap in het opleidingscircuit te maken?

Het onderzoek bestaat uit drie delen:
1. Maken van kaarten met daarin de spreiding van huidige populatie opleiders en niet opleiders.
2. Korte schriftelijke enquête onder opleiders huisartsgeneeskunde en niet opleiders waarin vragen worden gesteld over de voorwaarden.
3. Telefonische enquête onder de 8 UMC’s om een overzicht te krijgen hoeveel tijd aan begeleiding wordt besteed tijdens de initiële opleiding geneeskunde.

Een rapport waarin aangegeven in welke regio’s aanvulling en vervanging van opleiders en docenten van belang is. Hierin staan ook de voorwaarden die voor huisartsen van belang zijn om opleider of docent huisartsgeneeskunde te worden.
Dit project wordt gesubsidieerd door
SBOH