Afgesloten
2016

Wittevlekkenanalyse van kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland, 2015-2016

Duur: aug 2015 - jun 2016

Achtergrond
Van verpleegkundigen en verzorgenden wordt verwacht dat zij evidence-based werken. In de praktijk is dat vaak moeilijk, omdat bestaande landelijke kwaliteitsstandaarden de patiëntproblemen waar verpleegkundigen en verzorgenden mee te maken hebben, onvoldoende dekken.

Onderzoeksvraag
Voor welke patiëntproblemen bestaan er geen actuele landelijke kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden?

Methode
1.Inventarisatie van bestaande kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden
2.Analyse van witte vlekken in bestaande kwaliteitsstandaarden
3.Reflectie op witte vlekken d.m.v. online raadpleging van stakeholders

Resultaten
1.Inzicht in de huidige witte vlekken in kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden.
2.Een digitale witte vlekken kaart voor beroepsorganisatie V&VN, aan de hand waarvan zij komende jaren aan de slag kan met het herzien van kwaliteitsstandaarden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
AMC