Afgesloten
2022

Zorgmijding tijdens de coronapandemie, 2021-2022

Duur: jun 2021 - mrt 2022

Achtergrond
Sinds het uitbreken van de coronapandemie in 2020 zien we dat mensen minder vaak de huisarts bezoeken en dat er minder unieke patiënten zijn die worden behandeld door de tweede lijn. Angst voor besmetting of angst om het zorgsysteem verder te overbelasten kunnen redenen zijn om de huisarts niet te bezoeken, maar ook dat mensen een bezoek afwachten omdat hun klachten niet verergeren. Vooralsnog is het onbekend in welke mate deze afwegingen van patiënten zelf een rol spelen in het consulteren van de huisarts bij klachten. Wel geeft een deel van de mensen aan dat het achteraf gezien geen goede beslissing was om geen contact met de huisarts te zoeken. Onbekend is waarom zij het geen goede beslissing vonden.
Het mijden van noodzakelijke zorg is onwenselijk, omdat dit kan leiden tot ernstiger klachten op een later moment en ook tot hogere zorgkosten, omdat (te) laat ingegrepen wordt. Ook is onbekend met welke klachten mensen tijdens de pandemie minder vaak naar de huisarts gaan.

Doel
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het gebruik en de mijding van zorg door de huisarts tijdens te coronaperiode en de eventuele gevolgen hiervan voor de gezondheid. We onderzoeken voor welke klachten mensen minder naar de huisarts zijn gegaan, en welke afwegingen mensen hebben gemaakt bij het wel of niet bezoeken van de huisarts.

Methode
Voor dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van verschillende methoden: analyses van huisartsengegevens (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn) en interviews met patiënten.

Resultaat
De resultaten worden gepresenteerd in een rapport.

Projectpartners
RIVM