Project
afgesloten

Zorgorganisatie, volume en kwaliteit van zorg; op weg naar een multidimensioneel beoordelingskader

Er is een relatie tussen behandelvolume en zorguitkomsten. Een groter volume leidt in de regel tot betere (medisch technische) uitkomsten. Dit heeft geleid tot diverse organisatieveranderingen bij (fusies, samenwerking e.d.). Onduidelijk is echter hoe de relatie tussen volume en kwaliteit verloopt en op welke manier kwaliteit wordt vastgesteld.
Welke beoordelingskaders worden er in NL gebruikt voor het vorm geven van het volumebeleid, welke elementen domineren en ontbreken daarin en hoe kan kwaliteitsverbetering door volumecriteria versterkt worden?
Literatuurstudie, interviews, case studies
Een overzicht van de bestaande beoordelingskaders en eventuele lacunes daarin.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zon MW
In dit project werken we samen met
iBMG
IQ healthcare