Publicatie

Publicatie datum

50-plussers in de zorg: loopbaanbegeleiding en maatwerk.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. 50-plussers in de zorg: loopbaanbegeleiding en maatwerk. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 2011, 121(5), p. 28-31.
Download de PDF
Verpleegkundigen en verzorgenden moeten, mede gezien de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt, niet onnodig voortijdig uit het arbeidsproces raken. Het Panel Verpleging & Verzorging is gevraagd hoe 50-plussers voor de zorg behouden kunnen blijven. De meest genoemde maatregelen hebben te maken met de algemene werkomstandigheden, de werkinhoud, werktijden, loopbaanbegeleiding en de gezondheid van de oudere werknemer. Maatregelen zoals goede werkomstandigheden en minder lichamelijk zwaar werk, zijn goed voor oud én jong. Werkgevers zouden met oudere werknemers regelmatig gesprekken moeten houden over hun gezondheid en loopbaan en nagaan wat elke persoon nodig heeft om gezond en met plezier te blijven werken. (aut. ref.)
Gegevensverzameling