Publicatie

Publicatie datum

Aantal mensen met medische indicatie voor vaccinatie tegen COVID-19: schattingen voor het vaccinatieprogramma 2021.

Hooiveld, M., Heins, M., Hendriksen, J., Korevaar, J. Aantal mensen met medische indicatie voor vaccinatie tegen COVID-19: schattingen voor het vaccinatieprogramma 2021. Utrecht: Nivel, 2021. 6 p.
Download de PDF
De Gezondheidsraad heeft geadviseerd dat mensen met een hoog risico om zeer ernstig ziek te worden na een besmetting of te overlijden bij COVID-19 prioriteit moeten krijgen bij het vaccineren. Dit zijn onder andere mensen van 60 jaar en ouder en mensen met bepaalde aandoeningen, bijvoorbeeld een longziekte of diabetes.

Aangezien er, op dit moment, nog onvoldoende COVID-19-vaccins beschikbaar zijn, is het voor de planning en uitvoering van het vaccinatieprogramma belangrijk om inzicht te hebben in de aantallen mensen in de verschillende doelgroepen. Met dit onderzoek verschaft het Nivel dit inzicht.