Publicatie

Publicatie datum

About the client perspective: a participatory study evaluating the quality of long-term care relationships.

Scheffelaar, A. About the client perspective: a participatory study evaluating the quality of long-term care relationships. Utrecht: Nivel, 2019. 324 p. p. Proefschrift van de Radboud Universiteit Nijmegen
Download de PDF
Binnen de gezondheidszorg is de kwaliteit van de zorgrelatie van groot belang. Dit is immers een belangrijke graadmeter voor de ervaren kwaliteit van zorg. Cliënten rapporteren een hogere mate van tevredenheid over de zorg wanneer zorgrelaties van betere kwaliteit zijn. Daarnaast beïnvloedt de kwaliteit en continuïteit van zorgrelaties de technische zorg die cliënten ontvangen. Zorgrelaties zijn specifiek van belang voor cliënten in de langdurige zorg omdat deze cliënten voor lange tijd afhankelijk zijn van de geboden ondersteuning. De kwaliteit van zorgrelaties is nog lang niet altijd optimaal.

Het doel van dit onderzoek was om kwalitatieve instrumenten te ontwikkelen die cliënten als co-onderzoekers kunnen toepassen om de kwaliteit van de zorgrelaties in de langdurige zorg vanuit cliëntperspectief in beeld te brengen en te verbeteren. Dit proefschrift richtte zich op de drie grootste cliëntgroepen die langdurige zorg ontvangen, namelijk mensen met een verstandelijke beperking, een psychische aandoening of mensen die door hoge leeftijd lichamelijk of geestelijk kwetsbaar zijn.