CaRe Award 2021 voor beste proefschrift naar Nivel-onderzoeker Aukelien Scheffelaar
Nieuws
27-05-2021

CaRe Award 2021 voor beste proefschrift naar Nivel-onderzoeker Aukelien Scheffelaar

Uniek aan het promotieonderzoek van Aukelien Scheffelaar is dat cliënten zelf een centrale rol hadden. In de rol van co-onderzoeker namen zij interviews af met mede-cliënten en ook hadden zij een actieve rol in het ontwikkelen van instrumenten voor het evalueren van de langdurige zorgrelatie tussen zorgverlener en cliënt. Reden genoeg voor het winnen van de CaRe Award 2021, zo oordeelde de onafhankelijke jury, die uit een selectie van twaalf proefschriften die van Scheffelaar koos. Scheffelaar kreeg de award uitgereikt op de tweede dag van de CaRe days 2021.

Elk jaar wordt tijdens de CaRe-dagen de zogenaamde CaRe Award uitgereikt aan de promovendus wiens proefschrift het meest getuigt van wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie. In Research school CaRe, voluit Netherlands School of Public Health and Care Research, werken vier kennisinstellingen met expertise op het gebied Gezondheid en Zorg samen in onderzoek: het Nivel, Amsterdam Public Health (APH, Amsterdam UMC), Care and Public Health Research Institute (CAPHRI, Maastricht University) en Radboud Institute for Health Sciences (RIHS, Radboudumc).

Innovatief en maatschappelijk relevant

Het doel van het promotieonderzoek van Scheffelaar was om kwalitatieve instrumenten te ontwikkelen die cliënten als co-onderzoekers kunnen toepassen om de kwaliteit van langdurige zorgrelaties vanuit cliëntperspectief in beeld te brengen en te verbeteren. Het onderzoek richtte zich op de drie grootste cliëntgroepen die langdurige zorg ontvangen: mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychische kwetsbaarheid en mensen die door hoge leeftijd zorg ontvangen. Voor deze cliënten is het vanwege hun zorgafhankelijkheid niet altijd makkelijk om aan de zorgprofessional te vertellen wat zij als minder prettig ervaren of welke wensen zij hebben. Door cliënten als co-onderzoekers een actieve rol te geven bij het praten over de zorgrelatie tussen cliënt en zorgverlener, wordt deze drempel verlaagd, zo is gebleken.

Twee meetinstrumenten voor meten kwaliteit langdurige zorgrelatie

Uit het onderzoek blijkt dat zorgorganisaties en cliëntenraden de twee kwalitatieve meetinstrumenten ‘Wiek interview’ en ‘Luister naar mijn verhaal’ breed kunnen inzetten om samen met co-onderzoekers kwaliteitsinformatie te verzamelen over zorgrelaties. Deze instrumenten zijn online beschreven en beschikbaar gesteld in de Toolbox ‘Horen zien en spreken’, zodat men direct zelfstandig aan de slag kan.

Aukelien Scheffelaar is afgestudeerd in Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht (cum laude). Haar promotieonderzoek, About the client perspective: a participatory study evaluating the quality of long-term care relationships, voerde zij uit bij onderzoeksinstituut Nivel en bij het Radboudumc, waaraan zij op 20 januari 2020 promoveerde. Momenteel werkt ze als postdoctoraal onderzoeker en onderzoeksmakelaar bij de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo, Tilburg University, waar zij zich bezighoudt met de ontwikkeling van kwalitatieve kwaliteitsinstrumenten en cliëntparticipatie in zorg en onderzoek. Als promotieteam waren Prof. dr. Sandra van Dulmen, Prof. dr. Katrien Luijkx en dr. Nanne Bos bij dit onderzoek betrokken.
Aukelien Scheffelaar is te bereiken via: [a.scheffelaar@tilburguniversity.edu]

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.