Publicatie

Publicatie datum

Acute rampen en sluimerende crises: overeenkomsten en verschillen in impact en aanpak.

Dückers, M. Acute rampen en sluimerende crises: overeenkomsten en verschillen in impact en aanpak. In: Schreuder W, Busscher, N, Postmes T (Red.). Inzicht in impact: De maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en denkrichtingen voor de toekomst. Groningen: Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen p. 326-345.
Download de PDF
De insteek van dit essay is om overeenkomsten en verschillen van acute rampen en sluimerende crises op een rij te zetten, met een nadruk op de impact voor gedupeerden en implicaties voor de aanpak. In de uitwerking is geput uit recente inzichten ontleend aan de gaswinningsproblematiek.

Ook wordt uiteengezet welke lessen nog meer uit deze casus kunnen worden getrokken, zoals kennis over de psychosociale impact op langere termijn voor verschillende groepen bewoners, kennis over effectieve manieren om verbeteringen door te voeren in de procesgang en uitvoering van schadeherstel, versterking, compensatie en genoegdoening; kennis over de wijze waarop de problematiek doorwerkt in het sociale weefsel van buurten, dorpen en de regio als geheel; kennis over hoe negatieve gevolgen te beperken, om te keren en de ontwikkeling van leefbaarheid en toekomstperspectief te bevorderen; kennis over het faciliteren van regie bij bewoners en het organiserend vermogen van gemeenschappen. Kennis die van grote waarde kan zijn indien ze zich leent voor toepassing elders waar eveneens sprake is van risico’s en problemen.