Publicatie

Publicatie datum

Adaptieve opgaven als uitgangspunt voor de psychosociale zorg voor somatisch chronisch zieken.

Rijken, P.M., Heijmans, M.J.W.M., Bensing, J.M. Adaptieve opgaven als uitgangspunt voor de psychosociale zorg voor somatisch chronisch zieken. In: P.P. Groenewegen; G.A.M. van den Bos; P.J. van Megchelen. Zorg, opvang en begeleiding van chronisch zieken: van onderzoeksresultaten naar verbetering van zorg. Assen: Koninklijke van Gorcum, 2004. 19-32
Download de PDF
In dit hoofstuk staat de vraag naar de specificiteit van psychosociale interventies centraal.
Chronisch zieken met verschillende diagnosen blijken voor een belangrijk deel dezelfde adaptieve
opgaven te ervaren. Dit pleit voor de ontwikkeling van ziekteoverstijgende interventieprogramma's.
Daarnaast zou psychosociale begeleiding integraal deel moeten uitmaken van de reguliere zorg.
Huisartsen en chronisch zieken oordelen echter verschillend over de adaptieve opgaven die chronisch
zieken ervaren. Indien adaptieve opgaven worden beschouwd als indicator voor de behoefte aan
psychosociale zorg, is het van groot belang dat artsen een goed beeld hebben van ziektepercepties
van hun patiënten. (aut. ref.)