Publicatie

Publicatie datum

Administratieve druk: méér dan kwestie van tijd.

Veer, A.J.E. de, Groot, K. de, Brinkman, M., Francke, A.L. Administratieve druk: méér dan kwestie van tijd. www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
Download de PDF
Administratie hoort bij het werk in de zorg: driekwart van de verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners vindt dit een onderdeel van hun functie. Deze zorgverleners, schatten in dat ze gemiddeld 10.5 uur per week aan administratie besteden: ruim 7 uur aan cliëntenbebonden administratie en ruim 3 uur aan niet-cliëntengebonden administraties. De helft doet dit deels of volledig buiten de reguliere werktijd. Tweederde vindt de adminstratieve druk te hoog. Een hoge ervaren administratieve druk heeft slechts voor een deel te maken met het aantal uur dat zorgverleners besteden aan administratie. Het gaat er vooral om of het binnen de dagelijkse werkzaamheden past, of zij het gevoel hebben dat de organisatie er alles aan doet om de administratie te beperken , en het gebruiksgemak van de elektronische systemen. (aut. ref.)
Gegevensverzameling