Publicatie

Publicatie datum

Advance Care Planning in palliative care for people with intellectual disabilities.

Voss, H. Advance Care Planning in palliative care for people with intellectual disabilities. Utrecht: Nivel, 2021.
Download de PDF
Advance Care Planning in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Advance Care Planning (ACP) stelt mensen in staat om doelen en voorkeuren te formuleren voor toekomstige medische behandelingen en zorg, deze doelen en voorkeuren te bespreken met familie en zorgverleners, en om eventuele voorkeuren vast te leggen en indien nodig te herzien. Deze proactieve benadering moet ertoe leiden dat zorg wordt geboden volgens de wensen en behoeften van de cliënt, wat de kwaliteit van leven bevordert. Ondanks het belang van ACP, is er nog weinig over bekend in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het doel van dit proefschrift is om meer inzicht te krijgen in ACP in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook beschrijft het proefschrift de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een ACP-programma voor professionals.