Publicatie

Publicatie datum

Afwegingen bij het doorverwijzen van de oudere patiënt naar het ziekenhuis: een verkennende studie op basis van de ervaringen van vier ervaren huisartsen.

Strien-Knippenberg, I. van, Merten, H., Kager, C., Wagner, C. Afwegingen bij het doorverwijzen van de oudere patiënt naar het ziekenhuis: een verkennende studie op basis van de ervaringen van vier ervaren huisartsen. Utrecht: Nivel, 2024. 34 p.

Download de PDF
Dit rapport beschrijft een verkennende studie naar de afwegingen die vier ervaren huisartsen maken bij het al dan niet doorverwijzen van oudere patiënten naar het ziekenhuis. De huisartsen hebben ruime ervaring als huisarts en werken in verschillende delen van Nederland. De aanleiding voor deze studie is de Monitor Zorggerelateerde Schade 2019 van het Nivel en het Amsterdam Public Health (APH) onderzoeksinstituut waaruit is gebleken dat relatief veel kwetsbare ouderen in het ziekenhuis te maken krijgen met zorggerelateerde schade. Het doel van dit verkennende onderzoek is richting te geven voor vervolgonderzoek ten einde meer inzicht te verkrijgen in hoe de meest passende zorg aan oudere kwetsbare patiënten gegeven kan worden.