Publicatie

Publicatie datum

Apothekers en patiënten positief over digitale communicatie tussen apotheekbezoeken in: verkenning van hun behoeften en wensen.

Vervloet, M., Maric, D., Schayk, N. van, Rijcken, C., Dijk, L. van. Apothekers en patiënten positief over digitale communicatie tussen apotheekbezoeken in: verkenning van hun behoeften en wensen. Utrecht: Nivel, 2021. 5 p.
Download de PDF
Hebben apothekers en patiënten behoefte aan laagdrempelige digitale communicatie via een app om ervaringen met de medicatie te delen tussen de contactmomenten in de apotheek in? En kunnen de TRIAGE-startvragen – vier uitnodigende vragen die in het gesprek aan de balie succesvol blijken om problemen in het medicatiegebruik te signaleren – hiervoor ingezet worden? In deze facsheet de resultaten van het onderzoek waarin deze vragen werd onderzocht door in gesprek te gaan met 12 patiënten en acht apothekers. Uit deze eerste verkenning blijkt dat:

• Deze apothekers en patiënten positief zijn over de mogelijkheid tot digitale communicatie. Beiden vinden het monitoren van het medicatiegebruik door te vragen naar ervaringen via een app waardevol en zien dit als een toegevoegde waarde in de zorg rond medicatiegebruik.
• De TRIAGE-vragen hiervoor geschikt lijken, met enige aanpassingen. Over hoe vaak deze vragen via de app gesteld moeten worden, waren de meningen verdeeld.
• Apothekers van mening zijn dat de ervaringen ingegeven in de app het gesprek in de apotheek faciliteert, vooral bij patiënten met minder positieve ervaringen. Patiënten verwachten een reactie op de ingegeven antwoorden, bij voorkeur in het volgend apotheekbezoek.

Deze eerste resultaten zijn veelbelovend. In volgend onderzoek zullen de effecten van de daadwerkelijke integratie van de TRIAGE-vragen in de MedicijnWijs app van Pharmi worden geëvaluereerd.