Start
december 2022

Medicatiemanagement en arbeidsparticipatie bij mensen met een chronische aandoening

Duur: dec 2022 - nov 2025

Achtergrond 

Van de mensen met een chronische ziekte (MMCZ) in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar werkt 63% minimaal 12 uur per week. Een groot deel van hen (> 90%) gebruikt medicatie. Er is weinig bekend over de wijze waarop MMCZ met hun medicatie omgaan (medicatiemanagement) evenals over de impact op hun arbeidsdeelname en arbeidsbeleving. Daarnaast is er ook weinig bekend over de impact van werken op medicatiemanagement. Ook is er weinig inzicht in de wijze waarop medicatiemanagement wordt beïnvloed door de organisatiecultuur, ervaren steun of gebrek daaraan en openheid tussen werkgevers en werknemers.

Doel

Het doel van het project is het vergroten van de kennis over de relatie tussen medicatiemanagement en arbeidsparticipatie van MMCZ met als doel te komen tot optimale ondersteuning bij medicatiemanagement en de (negatieve) gevolgen op deelname aan werk te minimaliseren. We bieden handvatten voor werknemers en werkgevers om eventuele problemen op het werk aan te kaarten en te zoeken naar oplossingen. Daartoe ontwikkelen we, gebaseerd op de resultaten van het onderzoek, een interventie voor werknemers en hun werkgevers om te komen tot een optimale ondersteuning. Een voorbeeld van een interventie die we kunnen ontwikkelen, is een gespreksinstrument. Door benutting van deze kennis dragen we bij aan inclusie van MMCZ op het werk en de verhoging van therapietrouw.

Methode

Het betreft een driejarig project dat toewerkt naar het ontwikkelen van een interventie. Hierbij gebruiken we het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG), naast primaire dataverzameling door middel van kwalitatieve interviews met werknemers en werkgevers. Dit leidt tot een kennissynthese die de input vormt voor de te ontwerpen interventie. De interventie wordt getest met werknemers en hun werkgevers. We werken samen met een klankbordgroep van ervaringsdeskundige MMCZ en professionals, zoals HRM-professionals en arts/farmaceuten.

Resultaat

Het onderzoek levert inzicht in mogelijkheden van medicatiemanagement en arbeidsparticipatie vanuit op theorie gestoelde empirische resultaten. Ook levert het onderzoek een op theorie en empirisch bewijs gebaseerde en met ervaringsdeskundigen ontwikkelde interventie voor MMCZ en belangrijke anderen. Met de interventie vindt een gebruikstest plaats om te bestuderen of de interventie een context ondersteunt waarin MMCZ een zo optimaal mogelijke balans kunnen vinden tussen stressoren en energiebronnen. De resultaten worden gerapporteerd in vijf wetenschappelijke artikelen die tezamen met een overkoepelden inleiding en discussie een proefschrift vormen.