Publicatie

Publicatie datum

Arbeidstevredenheid van verzorgenden weerspiegelt zich in de omgang met demente verpleeghuisbewoners.

Weert, J.C.M. van, Dulmen, A.M. van, Bensing, J.M. Arbeidstevredenheid van verzorgenden weerspiegelt zich in de omgang met demente verpleeghuisbewoners. www.nivel.nl: NIVEL, 2006.
Download de PDF
Verzorgenden die tevreden zijn met hun werk gaan op een positievere wijze om met verpleeghuisbewoners met dementie dan verzorgenden die ontevreden zijn. Hun werkhouding is niet alleen bewonersgerichter, zij maken ook meer gebruik van non-verbale communicatiemogelijkheden, zoals aankijken en lachen, die belangrijk zijn in de omgang met mensen met dementie. Verzorgenden die hun werk (te) druk vinden, veel werkstress ervaren
en het werk weinig afwisselend vinden laten een minder positieve omgang zien met de demente bewoners voor wie zij zorgen. Dit betekent dat de kwaliteit van de zorg verbeterd kan worden door te investeren in de arbeidsomstandigheden van zorgverleners. Deze conclusies zijn gebaseerd op analyses van 228 video-opnames van ochtendzorg aan demente verpleeghuisbewoners uit de databank communicatie van het NIVEL en
vragenlijsten naar werkbeleving van de deelnemende verzorgenden.