Nieuws
13-06-2006

Demente verpleeghuisbewoners beter af met tevreden verzorgenden

Verzorgenden die tevreden zijn met hun werk en hun werkomstandigheden, gaan vaker met warmte en affectie om met de demente verpleeghuisbewoners die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Ze lachen meer tegen hen en maken vaker oogcontact. Zo’n bewonersgerichte houding is belangrijk, omdat hierdoor de gedragsproblemen die veel demente verpleeghuisbewoners hebben (zoals agressie, apathie of depressie) kunnen worden voorkomen of verminderd.Dit blijkt uit de analyse van 228 video-opnames van de ochtendzorg (wassen en aankleden) aan demente verpleeghuisbewoners en van vragenlijsten naar werkbeleving van de deelnemende verzorgenden. Het onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksinstituut NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg). De video-opnames maken deel uit van de databank communicatie van het NIVEL.


NIVEL onderzoeker dr. Julia van Weert: “Verzorgenden die hun werk minder druk en minder stressvol vinden gaan duidelijk positiever om met de bewoners. Als het management beter zorgt voor het personeel, leidt dit dus direct tot betere zorg voor de cliënt. Directies van verpleeghuizen zouden investeren in de arbeidsomstandigheden dan ook moeten zien als een manier om de kwaliteit van de zorg die ze leveren te verbeteren. Hoe beter verzorgenden het hebben wat betreft factoren als werkdruk, afwisseling in het werk en de waardering die ze krijgen, hoe beter ook de door hen verzorgde bewoners af zijn.”


Uit eerder NIVEL onderzoek onder verpleegkundigen is bekend dat verpleegkundigen tevredener zijn met hun werk naarmate zij zich meer gewaardeerd voelen. Ander onderzoek  (de Jongh e.a.2006)  laat echter zien dat de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden vinden dat ze geen of weinig waardering krijgen van het management.